Raadsinformatiebrief Gevelkunst Gemeente Boxtel

Raadsinformatiebrief Gemeente Boxtel Gevelkunst

Onderwerp

Gevelkunst

Aanleiding

De raad heeft op 19 december 2017 unaniem de motie Gevelkunst van D66 gesteund. Het college is daarmee verzocht:

  1. onderzoek te doen naar mogelijke locaties waar gevelkunst toegepast zou kunnen worden
  2. de inwoners van Boxtel mee te laten denken over de plek en inhoud
  3. contact op te nemen met de organisatie van Tunnel Vision om te onderzoeken of samenwerking mogelijk is. In deze raadsinformatiebrief wordt u geïnformeerd over de resultaten. (NB: Tunnel Vision is de naam van het eendaagse evenement, alsook van de stichting).

Inhoud

Ruimte geven aan een nieuw geluid
Sinds het 1e evenement van Tunnel Vision in 2016 is in Boxtel zichtbaar ruimte gekomen voor gevelkunst. De bedoeling is om het straatbeeld mooier te maken met teksten, vormen, sculpturen, schilder- of fotokunst. En met natuurlijk-groen zoals de muren voor het plein van de bibliotheek aan de Burgakker. Het plein is voorzien van het kunstwerk Public Green Through Hoops van Philip Lüschen. Ook staan in de openbare ruimte van Boxtel kunstwerken waarvan hun eigendom van een ander is. Een van de voorbeelden is de kleurrijke schildering Flow op de muur van het gebouw van SintLucas. Het toevoegen van deze extra beleving aan de openbare ruimte bezorgt voorbijgangers een moment van verwondering en geluk.

Interactie met de omgeving
De kunstuitingen op gevels, muren en transformatorhuisjes komen tot stand in samenwerking met de eigenaar en de omgeving, waarbij betrokkenheid en inbreng van bewoners veelal een voorname rol spelen. De kunstuiting maakt op een hedendaagse wijze de identiteit van Boxtel zichtbaar. De gemeente bezit daardoor een rijk spectrum van klassieke kunstwerken tot zeer hedendaagse kunst, waarmee de uitstraling van Boxtel verbetert.

Tunnel Vision een initiatief uit de samenleving

Het evenement Tunnel Vision in de tunneldoorgang (onder de A2) aan de Laarakkerweg is een initiatief dat in 2016 in de samenleving is ontstaan, bij de Vereniging de Dommel Door Boxtel (VDDDB). De vereniging hoopte met het evenement de tunneldoorgang van het voormalige Duits Lijntje te kunnen ontmantelen als stortplaats voor diverse afvalsoorten, het openbaar te maken en op te nemen in de wandel- en fietsrouten. De samenwerkende Boxtelse graffitikunstenaars hoopten met deze eerste editie de graffitikunst in een positief daglicht te plaatsen.

Samenwerken aan een leefbare omgeving
Tunnel Vision Edition 1.0 werd georganiseerd in samenwerking met de VDDDB en stichting Tunnel Vision in oprichting. Tot oprichting van stichting Tunnel Vision heeft de VDDDB in het voortraject gesprekken gevoerd met de Rijkswaterstaat, ProRail en de gemeente Boxtel op zich genomen en als penvoerder de gemeentelijke subsidie aangevraagd.

Meerwaarde van verbeelding en creativiteit
Het evenement Tunnel Vision is een jaarlijks kunstproject (1 oktober 2016 vond de eerste editie plaats) dat met veel vrijwilligers tot stand wordt gebracht en zich richt op graffitikunst. Het evenement heeft graffiti als kunstvorm in een positief daglicht geplaatst. Het is omarmd binnen en buiten Boxtel. Het evenement heeft zich verenigd met andere elementen zoals hiphop en dans. Daarnaast is de locatie met de kunstwerken het hele jaar openbaar toegankelijk. De locatie wordt vaak bezocht; het is naast een mooie natuurlijke omgeving een geliefde locatie voor fotosessies en verwondering.

De liefde voor een nieuwe melodie: bewoners betrekken en laten meedenken
Het evenement, de projecten door Boxtel en de werkwijze van de jonge stichting leveren een positieve bijdragfe aan cultuur en de sociale leefbaarheid binnen de gemeente. het betrekken van bewoners en hen te laten meedoen en -denken, zorgen voor een actieve en passieve verspreiding van deze kunstvorm. De samenwerking met de omgeving werkt uitnodigend, motiverend en inspirerend voor alle doelgroepen met zowel een artistieke als verbindend resultaat. Dit leidt tot mooie projecten in de openbare ruimte waaronder bijv.:

Vervolg

De gemeente Boxtel heeft een aantal nieuwe projectvoorstellen in concept-fase ontvangen. Deze worden door de initiatiefnemers verder uitgewerkt. Het gezamenlijk doel is om Boxtel nog mooier te maken. In samenwerking met de gemeente wordt onderzocht welke mogelijkheden tot realisatie er zijn. Als de projecten concrete vorm hebben gekregen, wordt u hierover geïnformeerd.

Burgemeester en wethouders van Boxtel,
A.E. Kraal, Secretaris
A.M.T. Naterop, Waarnemend burgemeester

Contactpersoon: Caren Julien

Bron: Gemeente Boxtel