ANBI

Tunnel Vision / ANBI

Beknopte informatie Stichting Tunnel Vision Boxtel

Naam

Stichting Tunnel Vision Boxtel

RSIN nummer

858240312

Contactgegevens

Molenstraat 53F
5281 JN Boxtel

tunnelvisionboxtel@gmail.com

KvK: 70292167
IBAN: NL02 RABO 0325 8380 54

Culturele ANBI-status

Sinds 1 januari 2018.

Bestuurders

  • Mitch Koningstein: Voorzitter
  • Paul Jongsma: Penningmeester
  • Duane Tomala: Secretaris

Beloningsbeleid

De bestuurders van de stichting vervullen hun taken op vrijwillige basis. Zij brengen hiervoor geen loon in rekening. Wel kan een onkostenvergoeding worden toegekend voor ten behoeve van de stichting gemaakte of te maken kosten, zoals, maar niet beperkt tot: reis- en verblijfskosten die in verband met activiteiten ten behoeve van de stichting gemaakt worden, kosten van diensten en/of inhuur van derden, aanschaf van materialen, kosten verbonden aan het voeren van een administratie. Hierbij geldt de algemene bepaling dat altijd gekeken zal worden naar een gratis of zo goedkoop mogelijk alternatief, eventueel in de vorm van sponsoring door derden. Er wordt uitgegaan van een principe van redelijkheid en billijkheid.

Doelstelling van de Stichting

  1. Het promoten van de kunst vorm street-art in de meest ruime zin van het woord, dit door onder meer projecten te organiseren en ondersteuning te bieden bij activiteiten die zich richten op kunst en cultuur. Met als doel street-art toegankelijk te maken voor alles en iedereen.
  2. Het verrichten van alle verdere handelingen en het initiƫren van activiteiten die hiermee in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk zijn.

Beleidsplan

Het huidige beleidsplan 2023-2027 kunt u in zien onder het hoofdmenu item downloads.

Uitgeoefende activiteiten

Onder de hoofdmenu items projecten en nieuws is informatie te vinden over de activiteiten waarmee de Stichting zich bezig houdt.

Financiƫle verantwoording

Het eerste boekjaar van de Stichting loopt van 22 december 2017 t/m 31 december 2018. Hierna is een boekjaar gelijk aan een kalenderjaar.

De balans van een boekjaar word binnen 6 maanden na afloop van dat boekjaar gepubliceerd onder het hoofdmenu downloads.

Header foto: Bas van den Biggelaar