Indeling Tunnel Vision Edition 2.0

Indeling Tunnel Vision 2.0

Na het sluiten van de inschrijvingstermijn op 1 april jongstleden hebben we alle aanmeldingen voor Tunnel Vision 2.0 bekeken op volgorde van inschrijfdatum. De crews en schrijvers die bij elkaar willen staan hebben we daarna bij elkaar gevoegd om een zo goed mogelijk overzicht te krijgen. Met dit overzicht hebben we de definitieve indeling Tunnel Vision 2.0 gecreƫerd.

Met alle aanmeldingen in een notitieblok bij elkaar hebben we in het Street Art Center een indeling gemaakt. Uiteindelijk is het een behoorlijke puzzel geweest om zoveel mogelijk schrijvers een spot toe te kennen en de crews en ‘bevriende’ schrijvers bij elkaar te plaatsen.

Doordat zich behoorlijk wat crews in hebben geschreven en we ook wat diversiteit willen op de edition 2.0 hebben we helaas wat schrijvers moeten teleurstellen. Enkele crews gaven bij hun inschrijving aan dat ze voor ‘full-wall-producties’ gaan, dit maakt het voor de bezoekers interessant om naar Tunnel Vision te komen.

Gelukkig waren enkele van de ‘afvallers’ bereid om zich op de reservelijst te laten plaatsen voor het geval er nog een afzegging komt. Uiteraard zijn de schrijvers die geen spot toegewezen hebben gekregen wel welkom om Tunnel Vision 2.0 te bezoeken.

De indeling voor Tunnel Vision 2.0 is nu helemaal rond en de verdeling van de rechter- en linkerwand is als volgt:

Rechterwand
1. Bar;
2. Caer, Dais en Sperm;
3. Dase, Dims, Keaps, Knals, Lenas en Sapo;
4. Dusk en Spoce;
5. Chop, Dime, Dise en Mine;
6. Fleks en Prins;
7. Dr. Chess en Mek;
8. Jahz en Kreyzie;
9. Dots, Heksr en Robs.

Linkerwand
10. Alpha, Armoe Heerst, Briks, Clone en Kodak;
11. Bowie, More, Myk, Nona, Satoe, Sniek en Vak;
12. Acse, Conan, Jeuk, Latr, Odes en Zoomie;
13. Bione, Stix en Veks;
14. Dan Due, Duma en Jan Rap;
15. Delay, Ding en Tcha;
16. Eech, Hihat en Lemon;

17. Ream.