Culturele ANBI-status

Culturele ANBI

Met terugwerkende kracht is Stichting Tunnel Vision Boxtel door de Belastingdienst vanaf 1 januari 2018 aangemerkt als Culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Wat is het voordeel van een (Culturele) ANBI?

Donaties aan een ANBI geregistreerde instelling zijn aftrekbaar, binnen de daarvoor geldende regels) van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Voor donateurs aan culturele ANBI’s geldt zelfs een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen zelfs 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.

Daarnaast kunnen instellingen die door de belastingdienst zijn aangewezen als een ANBI gebruik maken van fiscale voordelen. Zo hoeft een ANBI geen successierecht of schenkingsrecht te betalen over erfenissen en schenkingen die zij ontvangt in het kader van het algemeen belang. Ook zijn uitkeringen die een ANBI doet in het algemene belang, vrijgesteld voor het recht van schenking.

Voor meer informatie over (Culturele) Algemeen Nut Beogende Instellingen kunt u terecht bij de belastingdienst.